Deze website is opgebouwd specifiek voor artsen!
Patiënten kunnen voor informatie terecht op www.mchinfo.be
   

Kom zeker op donderdag 26 maart 2015 om 20u naar het Symposium van MCH FOCUS in de Brabanthal te Leuven. De Drempel van de Gezondheidszorg.

Sprekers: prof.dr.Frank Vandenbroucke, prof.dr. Bea Cantillon en dhr Marc Justaert. Moderator: dhr Paul Geerts.

 

symposium flyer

 


 

De Stichting krijgt een nieuw jasje.
De Stichting heet voortaan MCH FOCUS.
MCH FOCUS wil duidelijk de FOCUS leggen op de huisarts.
Met deze nieuwe naam wordt er een frisse wind in de organisatie geblazen.
Op het Symposium van 26 maart zal het nieuwe logo MCH FOCUS worden voorgesteld aan het aanwezige artsenpubliek.

 

symposium flyer

 


 

De Wetenschappelijke Tijdingen gaan digitaal.

 

Zoals reeds aangekondigd verschijnt het tijdschrift "Wetenschappelijke Tijdingen" enkel nog digitaal.

 

Download heel het magazine


 

MCH nascholingskalender 2014-2015

 

Lees meer>>>

  


 

Op 30 april hebben wij afscheid genomen van onze Algemeen Directeur, Jan Willems. Wij wensen hem veel succes in zijn nieuwe functie. Vanaf 15 september wordt hij vervangen door mevr. Dorien De Ryck.

Op 1 juli hebben wij afscheid genomen van Jos Vunckx die op pensioen gegaan is. Eric de schouwer neemt de taak over als labodirecteur.

Op 11 augustus verwelkomen wij een nieuwe bioloog. Apr.biol. Christophe Indevuyst komt ons team versterken.

 


 

 

Algemene statutaire ledenvergadering: op woensdag 21 mei 2014 om 20.30 uur in MCH Leuven. Wij hopen u talrijk te mogen begroeten. Uw stem en aanwezigheid zijn belangrijk! Bent u nog geen lid maar wel geïnteresseerd, dan kan u contact opnemen met iemand van de raad van bestuur of met Dorien Van Rampelberg, communicatieverantwoordelijke MCH.

 


 

 

Maart 2014 = internationale maand van darmkanker!

Ook het MCH geeft hier extra aandacht aan! Sinds 2012 hebben wij de IFOBT test ter beschikking en analyseren wij deze test in het MCH labo. Testpakketten zijn op eenvoudige aanvraag te verkrijgen en kunnen via de Pick-updienst geleverd worden. In zo'n pakket zit een afzonderlijk aanvraagformulier dat de huisarts moet invullen. De rest van het pakket wordt met de patiënt meegegeven. Test wordt volledig terugetaald door de mutualiteitmits het gebruik van het afzonderlijk aanvraagformulier.

 


 

 NIEUWE SPECIALISTEN IN MCH LEUVEN / MCH WO

Vanaf 17 september 2014 start dr. Sander Wuite met een raadpleging orthopedie in MCH Leuven.

Vanaf 9 september 2014 start dr. Ann Smeets met een raadpleging oncologische heelkunde in MCH Leuven.

Vanaf 5 september 2014 start dr. Geraldine Einfinger met een raadpleging psychiatrie in MCH Leuven.

Vanaf eind juni 2014 start mevr. Aïsha Coenen met een raadpleging diëtetiek in MCH WO.

Vanaf 14 mei 2014 start Dr. Alix Naert met een raadpleging dermatologie in MCH Leuven

Vanaf 22 april 2014 start Dr. Anthony de Buck van Overstraeten met een consultatie abdominale heelkunde in MCH WO

Vanaf 12 april 2014 start Mevr. Ellen Busschots (naast de bestaande consultatie in WO) eveneens in Leuven met een consultatie podologie

Vanaf begin maart 2014 start dr. Lore Vandenberghe met een consultatie orthopedie in MCH WO.

Vanaf 7 januari 2014 start dr. Andy De Jong met een consultatie orthopedie in MCH WO

Vanaf 1 januari 2014 start dr. Filip Staels en Dr Jan Hulstaert met een consultatie gastro-enterologie in MCH WO

 


 

 

Lancering KWS : op 15 januari in MCH Leuven en op 1 februari in MCH W-O
Nexuz health is een medisch samenwerkingsverband tussen 12 partners waarvan het MCH deel uitmaakt.
 
Het MCH zal voortaan voor het geïnformatiseerd beheer van zijn patiëntendossier het KWS systeem (= klinisch werkstation) gebruiken.
Het is een geïntegreerd systeem dat door het hele zorgtraject de kwaliteit bewaakt.
 
De behandelende arts kan efficiënt en snel informatie opvragen en een beslissing nemen op basis van het gemeenschappelijk opgebouwde medisch dossier.
 
Het dossier is 24 uur per dag online consulteerbaar via LISA en wordt eveneens nog verzonden via de gekende elektronische kanalen. Hierdoor wordt de papieren versie in principe overbodig. Wenst u toch nog papieren verslagen te ontvangen, dan kan u dit éénmalig laten weten via tel: 016/310 174 (vanaf 15 januari)
 
Een uitgebreide toegangscontrole bewaakt de gegevens. Alleen de behandelende arts, de verpleegkundigen en andere zorgverleners die bij de behandeling betrokken zijn hebben toegang.
 

ACTIEWEEK voor het GOEDE DOEL van 9/12 tot en met 13/12

Het MCH personeel slaat de handen in elkaar en organiseren van alles: verkoop van groente/fruitpakketten, wafels, truffels, artisanale advokaat, croque's uit het vuistje, soep, muntthee, assortiment gebak...

Voor de artsen organiseren bij de actie "een Doos medisch afval voor een Doos wafels". Ook de patiënten kunnen hun euromunten kwijt in een "Goede Doel bokaal". De opbrengst gaat integraal naar het fonds "vriendtjes tegen kanker"  voor het onderzoek  van eierstokkanker o.l.v. Prof.dr. Ignace Vergote.


Bepaling Van de alkalische fosfatase en de LDH

Vanaf 30 oktober zullen in het MCH de alkalische fosfatase en de LDH bepalingen uitgevoerd worden volgens de IFCC specificaties (International Federation of Clinical Chemestry). Deze methodes zijn identiek aan de bepalingen uitgevoerd in UZ Leuven. Lees meer >>

 


 

Samenwerking labo pathologie UZ Leuven en Regionaal ziekenhuis Heilig Hart Leuven

Op 1 augustus 2013 slaan de laboratoria pathologische ontleedkunde van het Regionaal ziekenhuis Heilig Hart Leuven en UZ Leuven de handen in elkaar. De dienst pathologische ontleedkunde UZ Leuven zal vanaf dan alle stalen vanuit RZ Heilig Hart verwerken en de resultaten ervan rapporteren. Om dezelfde dienstverlening en doorstromingstijden te kunnen garanderen is er minstens 2 keer per dag een stalentransport tussen beide ziekenhuizen voorzien.  Lees meer>>

 

 

 


 

 

 

Overheid communiceert via e-HealthBox!

Vanaf 1 juni 2013 zal de FOD Volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu, voor het beheer van de erkenningsdossiers van de artsen, UITSLUITEND nog communiceren via e-HealthBox. Die elektronische interface wordt voortaan het enige communicatiemiddel naar de artsen toe. Bedoeling van de e-HealthBox is het papierverbruik te verminderen en de communicatie sneller en betrouwbaarder te maken.

 

Artsen die nog niet ingelogd zijn op hun e-HealthBox kunnen hier de procedure bekijken.

 

De elektronische brievenbus is beveiligd en toegankelijk via de portaalsite van het e-Health-platform. www.ehealth.fgov.be

 


 

 

MCH-Stichting zoekt een nieuwe naam!

Wij zoeken een naam die ons takenpakket beter weerspiegelt en past bij onze doelstellingen. Heb jij een goed idee, stuur dan een mailtje naar Mireille_van_den_broeck@mchlvwo.be

 


 

 

MCH nieuws op Facebook

Sociale media zijn in opmars. Ook de zorgsector ontdekt deze nieuwe manier van communiceren, die tal van mogelijkheden biedt naar personeel, patiënt of huisarts, het aanwerven van personeel, de perceptie van een organisatie, de profilering als werkgever, het transparant maken van een werking...en nog zoveel meer.

Ook het MCH springt mee op deze trein!

 

Daarom nodigen wij iedereen uit om een kijkje te nemen op onze gloednieuwe MCH Facebookpagina via www.facebook.com/mchlvwo.

Wil je ons volgen, klik dan op "vind ik leuk"

 

 


 

Vacature

Wij zoeken regelmatig nieuwe collega's. Alle vacatures staan gegroepeerd onder MCH>>Vacature.

 


 

 

TELEMATICAPREMIE HUISARTSGENEESKUNDE: enkel elektronisch aan te vragen

Als huisarts kan u een jaarlijkse premie krijgen voor het gebruik van het softwarepakket voor het beheer van uw globaal medische dossiers. Lees meer>>

 


 

NIEUWE VERWIJSBRIEF RX

Sinds 1 maart 2013 moet elke aanvragende arts nieuwe RX verwijsbrieven gebruiken.

U kan een NL of FR exemplaar downloaden op deze site  >> polikliniek>> RX / Verwijsbrieven

 

Voortaan moeten een aantal gegevens verplicht op de verwijsbrief staan:

identificatiegegevens patiënt, relevante klinische inlichtingen, diagnostische vraagstelling, relevante bijkomende inlichtingen,voorgestelde onderzoeken, vorige onderzoeken, stempel.

1 aanvraag per diagnostische vraagstelling!

 

 

 

 

1/2/2013: Nieuwe nomenclatuur=>Lees meer >>. u kan de info eveneens downloaden of afprinten

 


HAIO'S

 

Jonge huisartsen en nieuwe HAIO's verwelkomen wij in het MCH. Vrijblijvend organiseren wij een kennismakingsbezoek en /of een rondleiding. Eveneens kunnen zij een starterspakket aanvragen.

Om de continuïteit te garanderen van de (elektronische) uitslagen vragen wij aan de HAIO of aan de stagemeester om tijdig het labo op de hoogte te brengen opdat wij de nodige papieren en in orde kunnen brengen.

 

 


 

IFOBT-TEST

 

12/7/2012: Nieuwe IFOBT test >> labomailing juni : ter beschikbaar in het MCH & aan te vragen  via de MCH Pick-up dienst.

 

  

 

INFORMATICA

 

15/9/2012: PACSonWEB: al uw RX beelden online te consulteren vanop uw PC, laptop, smartphone...

                Geen installatie vereist! Surf gewoon naar www.rxmch.be

              

1/5/2012: Consult iT op uw smartphone of Tablet: momenteel enkel voor Apple toestellen. Geïnteresseerd als testgroep? neem contact op met onze IT dienst: 016/310.174

 


 

HOSPIVIEW: een perfect alternatief voor  wachttijden aan de telefoon te vermijden:

boek online

1/ de pick-up dienst

2/ labomateriaal (= economaat)

3/ doorgeven van uw verlof (sluiten van de praktijk)

4/ maak een afspraak voor uw patiënt

>>lees meer

  


    

CONSULT-IT

 

Wat is Consult IT >> lees meer

Wenst u Consult IT? Contacteer 016/31 01 74 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 


   

OPHALING GETUIGSCHRIFTEN BESTEMD VOOR TARIFICATIEDIENST

MCH heeft een samenwerkingsverband afgesloten met KOVAG Tarimed (Brabantse en Oost-VlaamseTarificatiedienst) en LTD3 (Limburgse Tarificatiedienst).

Huisartsen die gebruik maken van hun dienstverlening "derde betalersregeling" kunnen de getuigschriften voortaan meegeven met de MCH PU. De ophaling gebeurt GELIJKTIJDIG met de ophaling van labostalen! De getuigschriften moeten in een gesloten omslag van de tarificatiedienst aangeboden worden.

voor meer info en materiaal kan u bellen naar:

BTD: 016/22 73 70 of info@baf.be of KOVAG: 09/2254190 of tarimed@kovag

LTD3: 011/28 78 03 of info@ltd3.be

 

 


 
   

 

Bijna alle documenten die op onze site staan zijn in Adobe PDF formaat.

Om ze te lezen hebt u Adobe Acrobat reader nodig.

     

Medisch Centrum Huisartsen Leuven
Maria Theresiastraat 63a
3000 Leuven

Medisch Centrum Huisartsen Druivenstreek
Hardstraat 12
1970 Wezembeek-Oppem